ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРИЕМОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА»

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ»

Опыт педагогической деятельности учителя немецкого языка Хотомченковой И.В. “Учить детей учиться”
Буклет «Web-квест и его использование на уроках иностранного языка»

Продолжить чтениеОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Описание опыта педагогической деятельности

Описание опыта педагогической деятельности “Использование информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения физике” (учитель физики Королюк Т.А.)
Скачать флипчарт

Продолжить чтениеОписание опыта педагогической деятельности

Описание опыта педагогической деятельности

Описание опыта педагогической деятельности «Визуализация как способ развития учебно-познавательных компетенций на уроках географии в 6 классе» (учитель географии Станкевич Т.Н.)

Продолжить чтениеОписание опыта педагогической деятельности

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Развитие творческой компетенции учащихся второй ступени обучения на уроках русской литературы посредством элементов проектной технологии»

Продолжить чтениеОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АПІСАННЕ ВОПЫТУ ПЕДАГАГІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Самоанализ педагогической деятельности учителя русского языка и литературы ГУО «Гимназия г. Пружаны» Игнашевич Ирины Викторовны

Апісанне вопыту педагагічнай дзейнасці “Выкарыстанне метадаў і прыёмаў праектна-даследчай тэхналогіі на ўроках беларускай літаратуры як сродку павышэння якасці ведаў”

АПІСАННЕ ВОПЫТУ ПЕДАГАГІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ «ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК СРОДАК ТВОРЧАГА РАЗВІЦЦЯ ВУЧНЯЎ 5-7 КЛАСАЎ»

Журнал “Канікулы запрашаюць” з вопыту работы настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры
Кнігі Галіны Паўлаўны, Ануфрыенка Валянціны Леанідаўны

“Выхоўваем грамадзяніна Беларусі” – сітэма работы па грамадзянска-патрыятычнаму выхаванню ў працэсе выкладання беларускай мовы і літаратуры, у пазаўрочны час і пазакласнай рабоце па прадмеце

Партфоліа настаўніка беларускай мовы і літаратуры Галіны Паўлаўны Кнігі

Прэзентацыя кабiнета беларускай мовы і літаратуры

Майстар-клас «Праектна-даследчая дзейнасць вучняў як эфектыўны сродак іх інтэлектуальнага і творчага развіцця»
Прэзентащцыя

Продолжить чтениеАПІСАННЕ ВОПЫТУ ПЕДАГАГІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Описание опыта педагогической деятельности

Описание опыта педагогической деятельности «Алгоритмизация обучения на уроках математики как средство обеспечения учебной успешности учащихся (учитель математики Вакула Г.С.)

Продолжить чтениеОписание опыта педагогической деятельности

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «ОБРАБОТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД

скачать

Продолжить чтениеОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Описание опыта педагогической деятельности

«Развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей в процессе изучения русского языка и литературы путём использования интерактивных методов обучения»

Игнашевич Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы

Скачать

Продолжить чтениеОписание опыта педагогической деятельности

Обобщение опыта

Рассмотрено на заседании

методического совета ГУО «Гимназия г.Пружаны»

протокол №3 от 27.03.2013 года

 

Рецензия

на обобщение  опыта воспитателем  группы продленного дня ГУО «Гимназия г. Пружаны» Лелекиной Валерией Сергеевной  по теме «Фарміраванне патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці сродкамі і метадамі народнай педагогікі»

Продолжить чтениеОбобщение опыта

Рассмотрено на заседании

методического совета ГУО «Гимназия г.Пружаны»

протокол №2 от 17.12.2012года

 

Рецензия

на обобщение  опыта учителем белорусского языка и литературы ГУО «Гимназия г. Пружаны» Книга Галиной Павловной по теме «Сістэма работы па грамадзянска-патрыятычнаму выхаванню ў працэссе выкладання беларускай мовы і літаратуры, у пазаўрочны час і пазакласнай рабоце па прадмеце.

Продолжить чтение